فلفل بخوریم یا نخوریم؟

مهر ۲۱ام, ۱۳۹۴
هزاران سال است که انسانها لذتی مازوخیستی را از افزودن فلفل به غذایشان چشیده‌اند. حال پژوهشها نشان می‌دهند که ادویه نه تنها طعم زندگیمان را لذتبخش می‌کند، بلکه بر طول عمرمان نیز می‌افزاید. انسان تنها پستانداری است که... ادامه