بعداز35سال میانگین عمر انسان به 120سال افزایش​می‌یابد

شهریور ۲۵ام, ۱۳۹۳
گروه علمی و فناوری: محقق موسسه جهانی مغز مدعی شده است که تا سال 2050، گونه کاملا جدیدی از انسان در نتیجه فناوری‌های جدید، رفتار و انتخاب طبیعی تکامل خواهد یافت.کادل لاست مدعی است بشریت در حال یک «گذار تکاملی» مهم است. به... ادامه