مسئولیت مردم/مسئولیت منتخب

اردیبهشت ۲۱ام, ۱۳۹۵
امروز انتخابات فارغ از هرنوع نتیجه ای به پایان راه خود رسید،اگر تا دیروز دوکاندید باهمدیگر رقابت داشتند امروز این رقابت جای خودرا به رفاقت داده وحامیان هر دونفر بعنوان شهروندان این منطقه در کنار یکدیگربرای سالیان سال... ادامه

انتخابات یا ایستگاه تفکر!

دی ۱۶ام, ۱۳۹۴
انتخابات،جمع کلمه انتخاب به معنای گزیدن یک شیئ یا یک فرد ازمیان چندین شیئ ویا افراد میباشد.جایی که انتخابات هست یعنی اختیار وجود داردفرد مختار است از میان جمعی یکی را انتخاب کند به معنای بهتر انسان آزادی دارد وآزاد است... ادامه