مزیت ها و فرصت های منطقه آزاد تجاری ارس (از جلفا تا بیله سوار)

مرداد ۴ام, ۱۳۹۳
 غلامرضا آورند با عنایت به اینکه در ماههای اخیر خیزش عمومی مردم مغان برای اتصال منطقه ازاد ارس به پارس آباد وبیله سوار که با همراهی وتلاش فرماندار دولت تدبیر و نماینده محترم مردم و نمایندگان ادوارمغان واستاندار محترم... ادامه