به داد جنگلهای ارسباران (قره داغ) برسید

خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۴
اگر بیست سال قبل به کسی می­گفتیم که دریاچه ارومیه خشک خواهد شد شاید مورد تمسخر قرار می­گرفتیم، امری که امروز در برابر دیدگان همه اتفاق می افتد. در حالی که برنامه­ های توسعه غیردقیق و بدون مطالعه در بخش­های مختلف صنعتی و... ادامه