سفری به خمارلو

تیر ۲۵ام, ۱۳۹۰
                       سفری به خمارلو برای تدریس خدمت بدو استخدامی های منظقه کلیبر و خدافرین چه صفایی داشت.انسانهای پاک و بی الایش و علاقمند به معلمی . دربین راه  کوههای اوش قارداش... ادامه