عکسی از میرزا علی قلی خان سفیر ایران در آمریکا سال 1292 مقابل کاخ سفید به همراه همسرش که ایرانی‌ نبود

اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۳
عکس میرزا علی قلی خان به همراه همسرش برخی سایت های ایرانی میرزا علی قلی خان را اولین سفیر ایران در آمریکا معرفی کرده اند. این اشتباه است چون اولین سفیر، پسر آخر میرزا آقاخان نوری یعنی حسینقلی خان بود. اولین سفیر ایران... ادامه