نتیجه بررسی چهارده پرسشنامه طرح غربالگری سرطان توسط پزشک فوق تخصص

آذر ۱۶ام, ۱۳۹۴
با پیگیری های موسسه آرزو پرسشنامه تعداد چهارده تن از افراد داوطلب برای شرکت در طرح غربالگری توسط پزشک فوق تخصص بررسی و نتیجه بررسیها به موسسه آرزو در دوازدهم آذرماه ١٣٩۴ کتبا اعلام شد.این پرسشنامه ها دقیقا بررسی شدند و... ادامه