قطار انصراف از دریافت یارانه به سازمان غله استان اردبیل هم رسید

فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۳
انصراف از دریافت یارانه نقدی امروز به ارزشی والا تبدیل گشته است.به گزارش شهریمیز عده کثیری از دولتمردان استان اردبیل از این امر خیر استقبال نموده اند. خبر رسیده است که اقاي مهندس عباس كريمي مديركل محترم غله استان اردبيل... ادامه