رییس جمهور می بایست در نحوه تعامل خود با اصولگرایان تجدید نظر کند.

مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۳
نواندیش: استیضاح وزیر علوم کابینه یازدهم و رای عدم اعتماد نیمی از کل اعضای مجلس نهم (145 نفر از 290 نفر عضو مجلس) به فرجی دانا با وجودی که بنا به اذعان بسیاری از ناظران سیاسی شکستی برای شخص روحانی و کابینه یازدهم محسوب نمی شود... ادامه