پویش مردمی در اعتراض به حق آبه استان اردبیل از ارس

آذر ۲۴ام, ۱۳۹۶
به گزارش شهریمیز اهالی پارس آباد با امضاء طوماری ۱۰ متری خواستار جلوگیری مسئولان از کاهش حقابه استان اردبیل از رود ارس شدند.در این پویش که بصورت خودجوش برگزار شده است امضاء کنندگان تاکید داشتند که با کاهش حقابه این استان... ادامه