نظام سلامت بسیار فاسدتر از آن چیزی است که در «در حاشیه» بحث شده است

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴
دبیر کل خانه پرستار ضمن تشکر از مهران مدیری معتقد است نامه اعتراضی دکتر زالی در اعتراض به مجموعه در حاشیه در واقع به نمایندگی از تمامی جامعه پزشکی نیست و این نامه تنها پزشکانی را نمایندگی می کند که با بیان واقعیتهای نظام... ادامه