آموزش روشهای تست زنی با استفاده از مهندسی مستقیم

خرداد ۲۳ام, ۱۳۸۹
 چند درصد سوالات كنكور ساده و مشكل و خيلي مشكل اند؟......... آموزش روشهای تست زنی با استفاده از مهندسی مستقیم  با سوالات خيلي مشكل چه كار كنيم ؟ و دهها پرسش بي پاسخ كه فرصت گنجاندن آنها در اين اندك مقدور نيست . ما برآن شديم... ادامه