دانشگاه آزاد ، بنگاه اقتصادی یا توسعه شرکتهای دانش بنیان

خرداد ۸ام, ۱۳۹۴
مدتی است دانشگاه آزاد در قالب برنامه های توسعه شرکتهای دانش بنیان اقدام به عقد قرار داد با ادارات وشرکتها می نماید .این اقدام تحت هر عنوانی که باشد این واقعیت را نشان می دهد که این دانشگاه جهت تامین بخشی ازهزینه های خود به... ادامه