دانشگاهها باید در راستای توسعه کشور گام بردارد.

خرداد ۹ام, ۱۳۹۴
دانشگاه ها باید در راستای تحول و توسعه اقتصادی کشور گام بردارند و البته این به مفهوم ورود به عرصه های دلالی و واسطه گری و توزیع مواد غذایی از جمله گوشت ، پنیر، توزیع شیر مدارس و امثالهم، به شیوه که در دانشگاه آزاد اسلامی... ادامه

دانشگاه آزاد ، بنگاه اقتصادی یا توسعه شرکتهای دانش بنیان

خرداد ۸ام, ۱۳۹۴
مدتی است دانشگاه آزاد در قالب برنامه های توسعه شرکتهای دانش بنیان اقدام به عقد قرار داد با ادارات وشرکتها می نماید .این اقدام تحت هر عنوانی که باشد این واقعیت را نشان می دهد که این دانشگاه جهت تامین بخشی ازهزینه های خود به... ادامه