دانشکده فنی سما دوره های آموزشی برگزار می کند

تیر ۲۱ام, ۱۳۹۵
دانشکده فنی سما با اعطا مدرک فنی معتبر برای تایستان امسال دوره های فنی وکاربردی به شرح زیر برگزار می نماید... ادامه