طی حکمی از سوی سازمان مرکزی سما رئیس دانشکده سما انتصاب و به زودی معرفی میگردد

خرداد ۲۳ام, ۱۳۹۵
                دکتر داود مصطفی به عنوان رئیس دانشکده سما انتصاب و به زودی معرفی میگردد.به گزارش شهریمیز طی حکمی از سوی سازمان مرکزی سما دانشگاه آزاد ، دکتر داود مصطفی دارنده دکتری برق و... ادامه