مغان در کشاورزی پارس جنوبی نفت ایران است ( قسمت دوم)

شهریور ۲۶ام, ۱۳۹۴
شهریمیز : اروجعلی محمدی  رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت وکشت و صنعت و دامپروری مغان در گفتگو با خبر نگار فروغ فردا مصاحبه ای را انجام داده که در دو بخش منتشر می شود . ( قسمت دوم) - طبيعتاً اين کار نيازمند يک سازماندهي و... ادامه