مهارتهای تست زنی به روش مهندسی معکوس

خرداد ۲۴ام, ۱۳۸۹
دمونتاژ يا باز كردن تك تك واحدها و نهايتا تك تك عناصر سازنده واحدها‏ مي ‏كنند و از اين مسير و با كمك آزمايشات متعدد سعي ‏مي ‏كنند مسير طي شده توسط سازنده اصلي براي رسيدن به اين محصول پيشرفته را كشف كنند .   اگر بخواهند... ادامه