سیلین چای

طبیعت بسیار زیبا و بهاری از رود “سیلین چای زربیل”

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۳
سد قره قیه که بر روی رود سیلین چای از توابع کلیبر احداث شده ابهای جاری را مهار ومورد بهره برداری قرارمیگیرد.به جهت افزایش ناگهانی ابهای سطح زمین  رود به حال خود واگذاشته شده است .این تصویر زیبا توسط دبیر محترم اقای جاوید... ادامه