خلاصه‌ای از راه‌حل‌های تفاهم شده میان ایران و گروه 1+5

فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۴
خلاصه‌ای از مجموع راه‌حل های تفاهم شده برای رسیدن به برنامه جامع اقدام مشترک جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 متشکل از چین، روسیه، فرانسه، آمریکا، انگلیس و آلمان در چارچوب عناصر مندرج در برنامه اقدام مشترک... ادامه