نمونه ای از نتیجه مدیریت چندین ساله فرهنگی ومقابله با تهاجم فرهنگی در مدارس دولتی پارس اباد

بهمن ۱۸ام, ۱۳۹۲

این هم ازلباس دانش آموزان مدارس دولتی پارس اباد

دی ۱۱ام, ۱۳۴۸
نمونه ای از نتیجه مدیریت چندین ساله فرهنگی وآموزشی ومقابله با تهاجم فرهنگی در مدارس دولتی پارس... ادامه