به دنبال تنبیه بدنی یک دانش آموز رئیس آموزش و پرورش منطقه بمپور استعفا کرد

اکتبر 14th, 2016
به دنبال حادثه تنبیه‌بدنی و مصدومیت دانش‌آموز بمپوری استان سیستان و بلوچستان رئیس آموزش و پرورش منطقه بمپور استعفا کرد، مدیر مدرسه تعلیق و معلم خاطی به هیات رسیدگی به تخلفات احضار شد. به گزارش ایلنا، علیرضا نخعی... ادامه