تربیت دینی فرزندان در سبک زندگی اسلامی

سپتامبر 2nd, 2015
بدون شک خانواده ، محلی است که در آن ارزشهای اخلاقی ، باورهای دینی و هنجارهای اجتماعی از والدین به فرزندان منتقل می شود و زمینه ی رشد روحی و عاطفی آنان فراهم می گردد . از این رو می توان ادعا کرد که نهاد خانواده برای تربیت... ادامه