طایفه گرایی، بازدارنده توسعه/بومی گرایی،طایفه گرایی نیست/

اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۳
شاید قبل از هرچیز دیگری بتوان طایفه گرایی را بزرگ ترین آفت محیط های کوچک سنتی دانست چالشی که بیگمان در عصر حاضر عنصری نا متجانس با فضای جهان امروزی به شمار می آید و باتمدن و دنیای مدرن در تناقض است. این عصبیت و برتری‌طلبی... ادامه