چاپ مقاله در ژورنال ISI سال 2014

فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۳
جناب آقای دکتر داود مصطفی چاپ مقاله ارزشمند جناب عالی در ژورنال International Journal of Electrochemical Science  با عنوان  " تاثیر اشعه گاما بر مشخصه الکتریکی سلول های خورشیدی سیلیکونی" رابه شما وجامعه علمی شهرستان پارس اباد تبریک می... ادامه