آیا می‌توان نماز جماعت را به اهل سنت اقتدا کرد؟+نظر مراجع تقلید

دسامبر 18th, 2016
در شرایطی که جریان هایی در داخل و خارج از کشور، در تکاپوی القای اختلاف و درگیری میان مسلمانان هستند، این پرسش در ذهن وجود دارد که می توان نماز جماعت را به اهل سنت اقتدا کرد؟ آیا در این زمینه محدودیتی وجود دارد؟ مروری بر... ادامه