انتخابات شوراها، نگاه به گذشته ، امید به آینده

اردیبهشت ۱۴ام, ۱۳۹۲
  این نوشتار درشماره 6 دوهفته نامه مغانه به چاپ رسیده است انتخابات شوراها، نگاه به گذشته ، امید به آینده امروزه تحولات سیاسی و اجتماعی به کمک روشهای تحقیق وهمبستگی درحوزه علوم انسانی قابل پیش بینی است .دراین... ادامه