نسیم تدبیر پروانه انتشار گرفت

ژوئن 20th, 2016
هفته نامه نسیم تدبیر به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی "اللهویردی محمدی" از هیات نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار گرفت.         اعضای هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه اخیر خود، با انتشار هفته نامه نسیم تدبیر با گستره... ادامه