سه معلم پارسابادی درجشنواره الگوهای مناسب تدریس مقام اول راکسب کردند

جولای 5th, 2013
افشین پاآهو، نادر محمدی و کریم نصیریان، از معلمان دوره ابتدایی پارس آباد در جشنواره الگوهای مناسب تدریس با رویکرد درس پژوهی به مقام نخست استانی دست یافتند. هدف اصلی این جشنواره، طراحی آموزشی و توسعه الگوهای تدریس... ادامه