راهکار های افزایش اعتماد به نفس کودکان کدام اند؟

نوامبر 9th, 2018
وقتی کودکی احساس نگرانی می‌کند، بهتر است او را قادر سازید تا بر آن نگرانی‌ها غلبه و به سمت جلو حرکت کند. اعتماد به نفس کودکان را می‌توان با استفاده از راهکارهایی بالا برد. استفاده از کلمات تشویق کننده اینکه وقتی... ادامه