اسامی وارای اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر پارس اباد مغان

ژوئن 16th, 2013
  به گزارش شهریمیز اسامی وارای اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر پارس اباد مغان اعلام شد: از مجموع كل 238 هزارو 994 آرای ماخوذه در پارس آبادمغان: 1- آقای عظیم  قربانی درگاهلو  فرزند اسحق با اخذ 10 هزار و 121 رای نفر اول 2-... ادامه