شوی سالانه “نسل کشی ارامنه”: تحریف تاریخ و هیزم بر تنور نفرت

اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۴
24 آوریل هر سال را به عنوان روز کشتار ارامنه توسط ترکان عثمانی یاد می دارند. اگرچه تلاش بر این است که این مقوله به عنوان نسل کشی شناخته شود اما آیا واقعا این نگرش درستی است که گذشته هایی هرچند تلخ را هر لحظه مقابل چشم... ادامه