ابراز همدردی صادقانه یا خودنمایی ریا کارانه ؟

دسامبر 16th, 2017
بی شک بیشتر فعالان عرصه هایِ خبررسانی و فعالان دنیای مجازی روزانه دهها و شاید صدهها پیام های تسلیت از سوی برخی افراد را مشاهده می نمایند!! ابراز همدردی ، هم نوع دوستی و مهر و عاطفه از خصوصیات و ویژگی های بارز ایرانیان است... ادامه