تاريخ انتشار :سه شنبه ۱۵ تیر ۸۹.::. ساعت : ۱۰:۵۶ ب.ظ
فاقددیدگاه

تست خود شناسی

۱آبی تیره: شخصیت پیچیده
سبز: آسان گیر و بی‌خیال
شفاف: به سادگی قابل درک
گل‌آلود: آشفته و سردرگم

۲دایره : سعی می‌کنید طوری رفتار کنید که خوشایند همه باشد.
مربع: خودرأی و خود محور
مثلث: یک دنده و لجباز
اندازه اشکال با خودخواهی و منیتشما ارتباط مستقیم دارد

۳بله : شما آدم فرصت طلبی هستید
نه: آدم فرصت‌طلبینیستید

۴این سئوال، اولویت‌های شما در زندگی را مشخص می‌کند.
آبی: دوستان/ روابط
سبز: شغل و حرفه
قرمز: شهوت و دلبستگی
سیاه: مرگ
سفید: ازدواج

۵میزان ارتفاعی که انتخاب می‌کنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شمادارد .

۶قهوه‌ایی: فروتن و خاکی
سیاه: غیرقابل پیش‌بینی، سرکش،هیجان‌انگیز
سفید: برتر، مغرور، تاثیرگذار

۷این سئوال، اولویت‌های شما به هنگام مشکلات را تعیین می‌کند.
اسب: همسر
خانه: فرزند

نظرات بسته شده است.

442