تاريخ انتشار :جمعه ۱۴ خرداد ۹۵.::. ساعت : ۲:۴۷ ب.ظ
فاقدديدگاه

سوگ ما در هجر رهبر کمتر از یعقوب نیست =او پسر گم کرده بود و ما پدر گم کرده ایم

نظرات بسته شده است.

1346