تاريخ انتشار :جمعه 3 ژوئن 16.::. ساعت : 2:47 ب.ظ
فاقدديدگاه

سوگ ما در هجر رهبر کمتر از یعقوب نیست =او پسر گم کرده بود و ما پدر گم کرده ایم

نظرات بسته شده است.

1713