تاريخ انتشار :جمعه 19 فوریه 16.::. ساعت : 11:02 ق.ظ
فاقدديدگاه

برنامه زمانبندی جلسات سخنرانی کاندیداهای حوزه انتخابیه پارس آباد

جدول زمان بندی سخنرانی تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

ردیف

ایام هفته

تاریخ

زمان

مسجد امام خمینی (ره)

(35 هکتاری)

مسجد

حضرت زین العابدین (ع)

(خیابان شهید صفایی)

مسجد

پنج تن آل عبا

(محله عباس نژاد)

1

پنجشنبه

29/11/94

15:30-15

محمد نوتاش دمیرچی

شوکت رنجبر پیرایواتلو

2

پنجشنبه

29/11/94

16:15-15:45

حسن نگهدار

امید علی رعنایی بیله سوار

3

پنجشنبه

29/11/94

17-16:30

پرویز مهرداد گیگلو

صابر رضایی مقدم

4

پنجشنبه

29/11/94

17:45-17:15

اسماعیل ابراهیمی

ساسان گلشن

صفر رحمتی کورعباسلو

5

جمعه

30/11/94

15:30-15

داود احمدیان

اصلان کرامتی قوجه بگلو

عباس جهانگیرزاده

6

جمعه

30/11/94

16:15-15:45

مرتضی علی اسکندرپور

علی کامران قاسمزاده اجیرلو

اکبر سالک

7

جمعه

30/11/94

17-16:30

ایرج بیگدلو

شجاعت قاسم زاده قوجه بگلو

حسین شیخ زاده

8

جمعه

30/11/94

17:45-17:15

شکور پور حسین شقلان

یاور فتحی بالابگلو

مالک جاوید خنجر

9

شنبه

01/12/94

15:30-15

مالک جاوید خنجر

غلامعلی علائی

شکور پور حسین شقلان

10

شنبه

01/12/94

16:15-15:45

عباس جهانگیرزاده

حسین شیخ زاده

پرویز مهرداد گیگلو

11

شنبه

01/12/94

17-16:30

صفر رحمتی کورعباسلو

اکبر سالک

حسن نگهدار

12

شنبه

01/12/94

17:45-17:15

صابر رضایی مقدم

داود احمدیان

محمد نوتاش دمیرچی

13

یکشنبه

02/12/94

15:30-15

امید علی رعنایی بیله سوار

اسماعیل ابراهیمی

ساسان گلشن

14

یکشنبه

02/12/94

16:15-15:45

شوکت رنجبر پیرایواتلو

اصلان کرامتی قوجه بگلو

15

یکشنبه

02/12/94

17-16:30

اکبر سالک

صابر رضایی مقدم

ایرج بیگدلو

16

یکشنبه

02/12/94

17:45-17:15

حسین شیخ زاده

صفر رحمتی کورعباسلو

داود احمدیان

17

دوشنبه

03/12/94

15:30-15

غلامعلی علائی

عباس جهانگیرزاده

مرتضی علی اسکندرپور

18

دوشنبه

03/12/94

16:15-15:45

یاور فتحی بالابگلو

مالک جاوید خنجر

علی کامران قاسمزاده اجیرلو

19

دوشنبه

03/12/94

17-16:30

شجاعت قاسم زاده قوجه بگلو

شکور پور حسین شقلان

20

دوشنبه

03/12/94

17:45-17:15

علی کامران قاسمزاده اجیرلو

ایرج بیگدلو

اسماعیل ابراهیمی

21

سه شنبه

04/12/94

15:30-15

ساسان گلشن

مرتضی علی اسکندرپور

غلامعلی علائی

22

سه شنبه

04/12/94

16:15-15:45

اصلان کرامتی قوجه بگلو

شوکت رنجبر پیرایواتلو

یاور فتحی بالابگلو

23

سه شنبه

04/12/94

17-16:30

پرویز مهرداد گیگلو

امید علی رعنایی بیله سوار

شجاعت قاسم زاده قوجه بگلو

24

سه شنبه

04/12/94

17:45-17:15

حسن نگهدار

25

چهارشنبه

05/12/94

15:30-15

محمد نوتاش دمیرچی

نظرات بسته شده است.

1466