تاريخ انتشار :چهارشنبه 6 ژانویه 16.::. ساعت : 9:49 ب.ظ
فاقدديدگاه

انتخابات یا ایستگاه تفکر!

انتخابات،جمع کلمه انتخاب به معنای گزیدن یک شیئ یا یک فرد ازمیان چندین شیئ ویا افراد میباشد.جایی که انتخابات هست یعنی اختیار وجود داردفرد مختار است از میان جمعی یکی را انتخاب کند به معنای بهتر انسان آزادی دارد وآزاد است که هر آنچه به میل و اراده او نزدیک ویا صواب است آنرا انتخاب کند در چنین شرایطی انسان مسئولیت امری را میپذیرد که خود آنرا بر گزیده است.پس اگر مایک نفر را از میان خودمان برای امرمهمی بر میگزینیم بایستی تمامی شرایط لازم رادر نظر بگیریم،انتخاب یک فرد از میان افراد مختلف بعنوان نماینده یک جمع ،یا گروه ویا یک منطقه که از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است ودامنه وسیعی از نیازهای اجتماعی وسرنوشت سیاسی آن جمع ویا جامعه را رقم میزند از حساسیت بسیار بالایی برخوردار میباشد.اگردر انتخابات اجتماعی سیاسی خطا کنیم ،این خطا به سادگی قابل جبران نمیباشد چه بسا با این انتخاب اشتباه، نسلهای آینده را بامشکل مواجه ساخته ایم .لذا انتخابات مسئولیت سنگینی را بر عهده انتخاب کنندگان میگذارد. مردم بعنوان انتخابگر بایستی اهمیت اختیار وآزادی خودرا بخوبی درک کرده وارزش این نعمت الهی را که قانون اساسی نظام درید قدرت آنان قرار داده است،بدانند وآنرا به ارزانی از دست ندهند. در این شرایط ما اگر حسابگر خوبی باشیم یقینا باید بدانیم که مسئولیت انتخاب کنندگان بسیار بالاترازانتخاب شونده میباشد. چنانچه در طول چندین سال گذشته مااهمیت این مسئله را بالعینه دیده ایم وبا جان ودل وبا گوشت و پوست واستخوانمان درک کرده ایم. وضعیتی که ما شاهد آن هستیم محصول امروز ودیروزنیست بلکه نتیجه انتخابهایی است که در طول سالیان گذشته انجام داده ایم.دراینجا نمیخواهیم آن نتایج خسران باررا بازخوانی کنیم ونمک روی زحممان بپاشیم ،آنچه عیان است چه حاجت به بیان است،چه در بعدسیاسی،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی،ملی ومنطقه ای دچار فرسودگیهای مزمنی شده ایم که رهایی از آن عزم واراده ملی میخواهدوآن عزم واراده نیازمند تحول وتغییر از درون است که آن را من وتوبایستی باهم در خود ایجاد کنیم.

تغییرازدرون ذهن وفکر واندیشه وقلب مردم بایستی آغاز شود،تغییر نگرش یک امر درونی وذهنی است ما بایستی یک پالایش ذهنی وفکری در خود ایجاد کنیم .یعنی یک لحظه ایستادن وفکر کردن به گذشته وآینده ،چه کار کرده ایم وچه شده ایم؟از این پس چه کار کنیم وچه بشویم؟ این یعنی تغییر،همانگونه که خداوند حکیم ما را به تغییرواصلاح امورفرمان میدهد. ان الله لایغیرمابقوم حتی یغیروبه انفسهم،خداوند حال هیچ قومی راتغییر نمیدهد مگرآنکه آنها خود تغییر دهند. این آیه شریفه به ما میگوید تا مردم نخواهند هیچ تغییری در حال آنها حاصل نخواهد شد،پس ما بایستی به نیروی درونی خود متکی باشیم،منتظرمعجزه ماندن کارانسانهای جاهل وناتوان است همچنین ازآیه شریفه استنباط میشود که انسان دارای اراده واختیارآفریده شده است،چنانچه در آیه 3 سوره الانسان میفرماید : إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ، راه را به او نشان دادیم یا سپاسگزارباشد یا ناسپاس.کسی که دارای اراده واختیاراست وآزاد آفریده شده ،راه را هم به او نشان داده اند بامیل واراده خود میتواند انتخاب کند. و یا در سوره بقره آیه 256میفرماید: لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ در دین هیچ اجباری نیست راه وبیراهه بخوبی آشکار شده است…خداوند علیم اینهمه بر اراده واختیار انسان در تعیین سرنوشت خود تاکید میکند،پس ما انسانها چرا از این اراده واختیار خود استفاده درستی نکنیم؟ اگردرستترین،بهترین وصحیحترین راه را برگزینیم مطلوبترین نتیجه ازآن حاصل خواهدشد.امروزه که ایام انتخاب کردن وانتخاب شدن میباشد افراد متعددی خود را درمعرض انتخاب مردم گذاشته اند ومیخواهند ما آنها را انتخاب کنیم وسرنوشت خود و آیندگانمان را بدست آنها بسپاریم.این یعنی ایستگاه تفکر،آقایون اجازه فکرکردن به مردم بدهند!!

مردم تاکنون با سرنوشت خود چه بازیها که نکردند؟وچه نتایج نامطلوبی که ندیدند؟ ولی امروز بازی باسرنوشت راباید تمام کرد.چشم بسته نباید راه رفت،یک لحظه توقف وایستادن وفکر کردن لازم است.،بویژه نسل جوان وتحصیل کرده جامعه مافکر واندیشه را بکار گیرند،عیار داوطلبین را به خوبی بسنجند وکسی را که میخواهند انتخاب کنندمحک بزنند . وکسی را انتخاب کنند که برای تغییر واصلاح امور مردم در تمامی ابعاد اقتصادی ، اجتماعی،فرهنگی وسیاسی نهایت تلاش خود را بکار گیردوخود را وقف خدمت به مردم نموده از ثروت اندوزی وقوم وخویش گرایی وخودمحوری دوری نماید.کسی که دارای برنامه است،استراتژی مشخص ومعینی دارد،کشور ،استان ومنطقه را بخوبی میشناسد وپتانسیلهای همه را میداند،قدرت چانه زنی با دولتمردان وسایر نمایندگان وکارگزاران نظام را دارا باشد،از قدرت جاذبه ودافعه بجا برخورداربوده وبا جاذبه حداکثری ودافعه حداقلی بتواندازمیان مسائل سر دربیاورد،چنین منتخبی میتواند راه گشای مسائل ملی ومنطقه ای شود.

*علی دشتی کارشناس ارشد مدیریت

 

برچسب‌ها:,

نظرات بسته شده است.

1551