تاريخ انتشار :شنبه 5 دسامبر 15.::. ساعت : 5:08 ب.ظ
فاقدديدگاه

محکومیت یکی از مدیران سابق نهاد ریاست جمهوری

یکی از مدیران سابق نهاد ریاست جمهوری با گزارش سازمان بازرسی در مراجع قضایی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور؛ در پی همکاری نکردن یکی از مدیران سابق نهاد ریاست جمهوری در ارائه اسناد و مدارک درخواستی هیأت بازرسی گروه ریاست جمهوری ، مجلس و واحدهای تابع ، گزارش تخلف نامبرده از سوی معاونت سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به مراجع قضایی ارسال و وفق ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی درخواست مجازات شد.

به گزارش واصله پس از صدور رأی بدوی مبنی بر محکومیت و رد تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مشارالیه به مجازات مندرج در تبصره 1ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی محکوم شد.

برنامه بازرسی مذکور از معاونت سابق مراسم و تشریفات دفتر رئیس‌جمهور بوده و مدیر نام‌برده به بهانه هماهنگی با مقامات حقوقی نهاد از ارائه اسناد و مدارک درخواستی به هیأت بازرسی خودداری کرده بود.

برچسب‌ها:,

نظرات بسته شده است.

1574