تاريخ انتشار :چهارشنبه 10 ژوئن 15.::. ساعت : 12:24 ق.ظ
فاقدديدگاه

جوابیه ای بر اظهارات حجت الاسلام موسوی نماینده مردم گرمی

حجت الاسلام  میر قسمت موسوی،  در گفتگو با خبرنگار خانه ملت  ،فرموده اند،  آموزش وپرورش مملو از نیروهای  ناکارآمد وغیر تخصصی است.
بر همین اساس وبه عنوان یک فرهنگی،که معتقدم   در آموزش وپرورش  به جهت جمعیت میلیونی، ممکن است چندهزار فرهنگی که به دلایل مختلف ، از جمله شرایط  کار، سوانح و…کارائی لازم رانداشته باشندکه این موضوع در سایر دستگاه ها نیز وجود دارد،ولی کسی به آنان ، اشاره  وتوجه نمی کند ،اما از زمانی که معلمان به خاطر فرق وتبعیض ،با تجمعاتی کاملا قانونمند ،سعی در احقاق حقوق منطقی خویش دارند ،هرکسی به زعم خویش،با بهانه ای سعی در انحراف افکار عمومی جهت رسیدن معلمان به این خواسته منطقی دارند،عده ای معلمان را زیاد ،عده ای آموزش وپرورش را مصرفی،عده ای ناکارآمد  وعده ای نیز پارا فرا تر گذاشته ومعلمان را عامل بیگانه می دانند .به هر حال در پی درج خبر اخیر ،دربرخی رسانه ها که با دلخوری وواکنش معلمان  مواجه گردید، برآن شدیم جوابیه ای بر اظهارات نماینده مجلس نگاشته وانتظار پاسخگوئی  از نماینده محترم راداشته باشیم.
وکیل محترم مردم در مجلس شورای اسلامی قبل از پرداختن به نقد اظهارات تاسف برانگیز  جنابعالی، درمورد شریف ترین قشر جامعه، که در رسانه ها وشبکه های اجتماعی ،با ابراز تنفرفرهیختگان فرهنگی،  وسایر افراد منصف مواجه شد ، شمارا ارجاع می دهم به  این  کلام روشن مولا امیر المومنین، (ع)که فرمودند( من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا)هرکس به من سخنی بیاموزد مرا بنده خویش نموده است،
وطبیعت معلم چیزی جز آموختن نیست وصدالبته اول معلم، خداوند تبارک وتعالی،سپس انبیاء واولیا ء. ومعلمین جامعه ،ادامه دهنده راه ایشانند
امثال جنابعالی،  تکیه دادن بر صندلی سبز بهارستان را مرهون حضور هزاران فرهنگی با شرف ،خانواده ،ودانش آموزان ایشان ،در پای صندوق های رای می باشید،  وشایسته نیست بی محابا اندیشمندان جامعه را ناکارآمد تلقی فرمائید.کاش  سکوت اختیار می کردید ویا به جای این اظهارات، همانند تعدای از نمایندگان دلسوزِ حامی فرهنگیان ، اندکی از درد معلمان را فریاد می زدید.صدای ما معلمان که در چندین نوبت به جائی نرسید، شاید گوشی برای شنیدن فرمایشات شما پیدا می شد.
اندکی صبر سحر نزدیک است ،معلمان قدردان دولتمردان ومجلس نشینانی  خواهند بود که درپی اجابت خواسته های قانونی ایشانند .وبه دورازبهره برداری های سیاسی وصادقانه وبر اساس یک تکلیف این مهم رادنبال می کنند.
واما بعد، امیدوارم  به سئوالات زیر ، صریح وروشن پاسخ داده واز معلمین عزیز که  چندیست  در پی طلب حقوق قانونی وصنفی خود مورد بی مهری قرار گرفته اند ،وشما نیز به جای حمایت،  نمک بر زخمشان پاشیده اید دلجوئی نمائید.
۱-بر اساس کدام اعتبار سنجی، از دانش وتخصص معلمان به این  نتیجه رسیده اید که  بیشتر معلمان ناکارآمد ند ،لطفا اگر نظر سنجی به عمل آمده، لینک سایت مربوطه که این نظز سنجی را انجام داده در اختیار اصحاب رسانه قراردهید زیرا به اعتقاد حقیر،.درشان یک نماینده نیست  غیر مستد حرف بزند.
۲-اگر منظور شما،  ناکارآمدی ناشی از اجبار به اشتغال در پست های دیگر غیر از معلمی است،  مانند حضور معلمان تا پاسی  از شب در شغل های دوم وسوم ،جهت تامین حداقل های زندگی است ،که شرمنده زن وبچه خود نشوند، بنده هم موافقم  بله از روی اجبار  معلم به شغل هائی تن در می دهد که به هیچ وجه شایسته  شان شریف وی نیست،
اما با این وجود،معلم،بخاطر شرافت حرفه ایش، سعی در انجام مطلوب  وظیفه خود می نماید،
۳- جناب نماینده  ،آیا به راستی قبول دارید ،که معلم در جامعه جهانی ودر کشورهای توسعه یافته،نقش ممتاز واول رادارا می باشد واصلی ترین فاکتور شاخصه توسعه یافتگی دراین جوامع ،نوع نگاه  مجموعه حاکمیت  آن هابه آموزش وپرورش ،واولویت قائل شدن  به  این مقوله می باشد؟    ، اما در کشور ما که این همه آموزه های دینی در تجلیل وتکریم  از نقش معلمان  ومربیان داریم  ، برای احیای حقوق قانونی خود ،واین که یک زندگی  معمولی  درحدافراد عادی جامعه داشته باشدناگزیر به برپائی چندین باره تجمعات ونامه نگاری با  مراجع تصمیم گیری متعدد، از جمله مجلس شورای اسلامی می باشد ،ودرنهایت   نه تنها موفق به احقاق حق نمی شود که  محکوم به ،ناکارآمدی، عاملیت  بیگانه  و…می گردد؟  فعالیت حضرتعالی در این عرصه ومشخصا به عنوان عضو کمیسیون آموزش مجلس در مقوله تغییر نگرش حاکمیت  به آموزش وپرورش به عنوان نیاز اجتناب ناپذیرامروز چه بوده ست؟
۴-آقای وکیل محترم مردم،کاش می  فرمودید (همانند آنچه درسایر دستگاه ها  وجوددارد وکسی نمی تواند منکر آن شود)در جمعیت میلیونی آموزش وپرورش ،با تعدادی معلم از کارافتاده   مواجهیم ،که اجتناب ناپذیر بوده،  ودولت ومجلس باید  با تعامل با هم  وارائه راهکاری مناسب ،درمورد  این گروه  از معلمان ، آن هم با احترام ،تصمیم گیری نمایند.
۵-جناب موسوی عزیز  تخصص شما چیست، که در کمیسیونی حساس، همانند آموزش وتحقیقات مجلس عضو شده ، ونیز بفرمائید در طول بیش از سه سال گذشته چه تصمیمات ارزشمندی برای بهینه سازی  امور درآموزش وپرورش  اتخاذ نموده اید؟
۶- مصادیق  عدم وجودتخصص وکارآئی در اکثریت  معلمان آموزش وپرورش ، را برشمرده وبه  وزیر آموزش وپرورش  پیشنهاد نمائید تا به قول معروف از همین امروز جلوی ضرر گرفته شود.وبه عنوان نماینده مردم در برترین نهاد تصمیم گیری ونظارت کشور، مانع از اهانت مغرضانه وسیاسی برخی به معلمان شوید.
۷-فرموده اید آموزش وپرورش نباید نیروهائی  را به کار گیرد که  نتواند از آن ها استفاده نماید، منظوردقیق شما چه کسانیست؟
مگر استخدام های آموزش وپرورش بر اساس قوانین مجلس شورای اسلامی ، واجرای آن توسط  دولت نیست، که تعدادی معلم  از مجاری تربیت معلم  ،چندین سال دوره های آموزشی را طی،وبه عنوان معلم به خدمت گرفته می شوند،وعده ای دیگر  براساس آزمون های استاندارد ودرفضائی رقابتی  انتخاب می گردند؟اگر نیروئی خارج از این مجاری وارد شده است چرا به عنوان قوه ناظر تحقیق وتفحص ننموده واقدام قانونی نمی نمایید؟
شما بااین تفسیرتان همه عوامل فوق را زیر سئوال می برید وانتشار چنین افکاری درسطح جامعه ضمن دامن زدن به بی اعتمادی عمومی  نسبت به معلم ،بسیار خطرناک می نماید.زیرا آسیب  به جایگاه فرهنگ، آسیب پذیری سایر حوزه هارا به دنبال دارد.
۸- فرموده اید آموزش وپرورش  باید باتدوین بسته ای جامع با سیاست  گذاری مطلوب، زمینه خروج نیروهای ناکارآمد را فراهم نماید،اگر نیت شما خیر خواهانه است،که امیدوارم چنین باشد، چرا به عنوان  عضو تاثیر گذار کمیسیون علوم وتحقیقات مجلس،سایر نمایندگان محترمرا ،مجاب ننموده اید، که  به قول وزیر، آموزش وپرورش  به تعبیری ۵۰ وبه تعبیر دیگر ۱۱۶ هزار نیروی ناکارآمد ومازاد در آموزش وپرورش وجوددارد ،لذا تا تعیین تکلیف این نیروها استخدام جدید موقوف!!مگرآموزش وپرورش ،بنگاه کاریابی است ،که متعهد وملتزم به ایجاد اشتغال باشد.
درپایان بفرمائید،درراستای فرمایشات ومنویات مقام معظم رهبری ،که در دیداربا فرهنگیان سراسر کشور،دراردیبهشت ماه  سال جاری فرمودند : نگاه به آموزش وپرورش باید فرادستگاهی  باشد، چه تدبیری اندیشیده ،وچه برنامه ای برای اجرای این دغدغه معلمان که به عنوان مطالبه رهبر معظم انقلاب نیز تبدیل گردیده است دارید؟وچندنشست با مسئولان دولتی جهت اجابت این تقاضای معظم له برگزار نموده اید؟
پاسخ به تک سئوالات مطالبه تعداد کثیری از فرهنگیان شریف می باشد که انتظار دریافت پاسخ در همین رسانه رادارند.

پایگاه خبری لکنا/ امیراسماعیلی

نظرات بسته شده است.

1937