تاريخ انتشار :یکشنبه ۶ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۹:۴۶ ب.ظ
فاقدديدگاه

گنجشکها هم عاشق میشوند !!

gonjeshk

 

 

سنگ ها شاید
اما
گنجشک ها
هیچ وقت مفت نبوده اند
قلبشان همیشه می زند

نظرات بسته شده است.

769