تاريخ انتشار :سه‌شنبه 6 نوامبر 18.::. ساعت : 1:03 ق.ظ
فاقدديدگاه

مراقب قلم باشیم

قلم مقدس است ، قلم باید به دستور عقل و با خطوط قرمزی که وجدان ترسیم می نماید بر روی کاغذ نقش آفرینی نماید ، قلم باید ، نمود عینی صداقت، عدالت و شجاعت باشد ، قلم باید صدا دار باشد ! صدایِ مظلومان و خلق الله در احقاق حق باشد، قلم باید شمشیر بُران باشد ، بر فَرقِ سرِ ظالمان و غاصبان و قلدرمابان و غارتگران ، فرود آید ، قلم باید همچون مُشک ، بویِ خوش رایحه از خود پخش گرداند و طروات دوستی را به ارمغان آرد و در تضاد با بوی تعفن و گند و لجن باشد ، تعفنی که ناشی از خیانت و فساد و دزدی و حق خور بلند گردد، قلم باید قلم باشد راست و استوار ، قلم باید عاشق باشد و عشقی پاک و بی شیه پیله، همچون عشق مادر به فرزند اَش،و همچون الماس ، سخت باشد و در مقابل ِ وسوسه یِ طماعان و مکاران و شیاطین ، شکنده نباشد،
اما قلمی که به ناحق بچرخد؟ با اغراض و کینه و عناد! عرض اندام نماید؟ قلمی که در تملق و چاپلوسی و ثنا گویی و اغراق و افراط ! نقش آفرین باشد؟ قلم نیست ، تکه چوبی است که بدست نااهل افتاده و می تواند آلت قتاله باشد ، یا دار اعدام که به ناحق! بی گناهی را خفه کند .
” مراقب قلم خود باشیم ”

✍️سلیمان علیزاده
(فعال اجتماعی)

نظرات بسته شده است.

1130