تاريخ انتشار :پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۳.::. ساعت : ۲:۰۱ ب.ظ
فاقددیدگاه

آیا شورای شهر پارس آباد تشکیل کمیسیون های شورا را کاری عبث میدانند یا به راستی یادشان رفته ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

یک سال از تشکیل دور چهارم شورای شهر در پارس اباد مغان گذشت.انگاراعضای شورا یادشان رفته که کمیسیونهای شورائی هم وجود دارد شاید هم اصلا احساس نیازی به نظرات کارشناسی نمی بینند. به استناد تبصره ماده 9 آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر،به منظور بررسی دقیق و کارشناسی مسائل، پیشنهادات، طرح‌ها و برنامه‌های ارجاعی به شوراهای موضوع این آیین‌نامه و در راستای کارآمدی و انجام صحیح‌تر وظایف قانون شوراها، شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استان‌ها کمیسیون‌های تخصصی را متشکل از اعضای شوراهای فوق‌الذکر تشکیل می‌دهند.
با توجه به اینکه سطح تحصیلات اعضا از میانگین سطح تحصیلات دوره های 3 ساله قبلی فراتر رفته است انتظار می رود با تشکیل کمسیونهای اصلی و فرعی در جهت بررسی کارشناسی موضوعات از کمکهای افراد خبره و متخصص یاری بجویند و تصمیات خود را تخصصی ترنمایند.
کمیسیون های اصلی و دائمی شورا:
الف : کمیسیون برنامه وبودجه و امور حقوقی
ب : کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و امور ورزشی
ج : کمیسیون عمران و خدمات شهری
کمیسیون های فرعی شورا
الف: کمیسیون نامگذاری
ب : کمیسیون سلامت
ج : کمیسیون بند 20
د: کمیسیون ماده 38

ه-کمیسیون شهرسازی و معماری

ح- سایر کیمسیون ها به تشخیص اعضا شورا

غلامرضا آورند

 

برچسب‌ها, , , , , ,

نظرات بسته شده است.

1007