تاريخ انتشار :سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۰.::. ساعت : ۱۰:۵۲ ق.ظ
فاقدديدگاه

مردهاموجوداتی ناسپاس (طنز)

خب، این خیلی رمانتیك است ولی چنین موقعیتی فقط یك بار در زندگی آدم اتفاق می افته ، بنابراین، خیلی متاسفم عزیزم ولی آرزوی من اینه كه همسری 30 سال جوانتر از خودم داشته باشم.

خانم و پری واقعا نا امید شده بودن ولی آرزو، آرزوست دیگه !!!

پری چوب جادوییش و چرخاند و………

اجی مجی لا ترجی

و آقا 92 ساله شد!

پیام اخلاقی این داستان:

مردها شاید موجودات ناسپاسی باشند ،

ولی پریها…………….

مونث هستند !!!!!!!!

نظرات بسته شده است.

324