تاريخ انتشار :چهارشنبه ۳ فروردین ۹۰.::. ساعت : ۶:۵۳ ب.ظ
فاقددیدگاه

نفوذ زبان ترکی در زبان انگلیسی

 

همچنین یک تؤرک لحجه ای با شباهت های بیشتر به یک انگلیسی زبان دارد و کلمات انگلیسی رو بهتر تلفظ می کند. در انگلیسی و اکثر زبانهای دیگر و همچنین تؤرکی صداهایی وجود دارند که در فارسی وجود ندارد برای همین فارس زبانها نسبت به تؤرکها کار سختی را در یادگیری زبان انگلیسی دارند.

لغات فراوانی از تؤرکی به انگلیسیراه یافته که اینجا مجموعه ای بسیار کوچک جمع آوری شده

Injury = اینجی ( آسیب – صدمه )

Enjoy = اینجیمه ( لذت بردن )

Mammal =ممه لی ( پستاندار )

block = بؤلوک (تکه”بولمک”به معنی تکه تکه کردنبلوک،قطعه )

YOUNG = یانقی (جوان = کسی که به همه چیز کنجکاو و در عطش باشد )

Automatic = اوتوماز ( بیکار نمی نشیند = اتوماتیک)

angry = آنقرماخ ( عصبانی شدن و با صدای بلند داد زدن )

Glow= قیلو ( قیلولاماخ = برق انداختن)

Caracul = قره قولاق ( سیاه گوش )

Horde = از کلمه ترکی اردو

Select = سئچ ( انتخاب کردن)

Gun = قان ( چیزی که خون به پا می کند = تفنگ )

Earth = یئر ( زمین )

Chibouk = چوبوق ( چپق = چوپوق وسیله ای برای استعمال دود حاصل از تنباکو)

Girl= قیز ( دختر )

Boy = بوی ( عموما به کسی که دارای قد و قامت بلندی دارد گویند = پسر )

Book= بوک ( چیزی که تا خورده = بوکمک = تا کردن )

Yoghurt = یوغورت ( ماست )

Tire = تیر (تایر )

Misty = میستی و میسماخ ( در خود فرو رفتن در انگلیسی به معنی مبهم و مه دار )

Deep= دیب ( یعنی عمیق )

Glee = گول ( شادمانی و هلهله )

Ox = اوکوز ( گاو نر )

Chop = چاپ (چاپباق به معنی بریدن و قطع کردنقطع کردن و بریدن )

Top = تپه ( نوک و سر )

Teeth = دیش ( دندان )

yord= یورت ترکی قدیم به معنی محوطه و میدان جنگحیاط

Yankee = “یه نگی” و “یه نی” ( به معنی جدید و تازهمردم دنیای جدید(امریکایی) )

furl= فورلانماق ( به معنی چرخیدنپیچیدن و بالا زدن )

Dialect = دیل و دئمک ( زبان و گفتن )

Belt = بئل ( به معنی کمرکمربند )

Yatagan =یاتاقان

Duck = اردک

Suk = سومور (مکیدن)

Change = چونگو ( چرخیدن = تغییر یافتن )

Pearl =پارلداماق ( درخشیدنمروارید )

Sweeper =سوپور (سوپور به معنی رفتگر —سوپورگه = جارو)

Cyrcl = چرخ

Group =قوروپ ( تشکیل داده + گرد کرده — قورماق به معنی تشکیل دادن )

Goose = غاز

Jackal = چاققال ( شغال )

Dawn = دان (معنی اول صبحفلق،نورصبحگاه )

Understand = آنناماخ ( فهمیدن — آننادین = فهمیدی )

Chich = چیققیلا به معنی کوچک ( جوجه )

Candy = قند ( قند کلمه ای ترکی است )

Garden = که ردی ( به معنای باغچه کوچکی که در حیاط خانه وجود دارد )

Duck = اؤردک ( اردک )

King = خان

Achy = آجی ( دردناک و درد آور – آجی به معنای تلخ )

Ail = آیر ( اییر ماق = جدا کردن ، مانع شدن )

Aim = آنیم ( آنناماق = دانستن فهمیدن )

Alderman = ائلدار ( کد خدا ، عضو انجمن شهر )

Me = من ( مرا ، به من )

Colt ـ کره اسب : واژه Colt با کره خیلی شبیه به نظر می رسد. به علاوه نام کوله که نوعی اسب بوده است در پارسی، ترکی و مغولی دیده می شود که با کلمه کره بی شباهت نیست.

به کلمات زیر دقت کنید همگی با”سو”شروع میشودو به نوعی معنی کلمات با “اب” ارتباط دارند:

“سو” درترکی به معنی آب است:

————————————————

سوپsoup

باتلاقswamp

شنا کردنswim

عرق کردنsweat

شستن و بردن،جاروب کردنsweep

آب کف آلودsuds

رفتگرsweeper

قوswan

طغیان ابswell

حرکت موجیswig

حرکت مارپیچ اب یا هواswirl

با کهنه اب چیزیرا کشیدنswab

شیرجه رفتن روی چیزیswoop

چاه با انبار فاضل آبsump

غرق شده ، فرو رفتهsunken

منبع : www.aharim.com

نظرات بسته شده است.

691