تاريخ انتشار :یکشنبه 31 دسامبر 17.::. ساعت : 3:57 ب.ظ
فاقدديدگاه

لزوم بازنگری در نامگذاری روز تاریخی پارس آباد

با توجه به تقارن روز پارس آباد با هشتم دی ماه و نگاهی به تاریخ دراز و طویل شش هزار ساله مغان و فتوحات و جنگ های سرنوشت ساز تاریخی در این مناطق اهمیت نامگذاری این روز برای پارس آباد بیش از پیش احساس میشود.

روز شهرستان یکی از رویدادهای مهمی است که در سالهای اخیر شکل رسمی به خود گرفته است.
تقارن مناسبتها با روزهای هر یک از شهرستانها یکی از معیارهای لازم برای نامگذاری این شهرهاست.
با توجه به نامگذاری شهرهای اردبیل،گرمی و مشکین و خلخال و سایر شهرها،فلسفه وقایع و رویدادهای تاریخی ثبت شده در آن مناطق ماهیت نامگذاری این روزها را بیشتر برای ما نمایان می کند.
با احترام تمام به استدلالها و معیارهای نامگذاری کنندگان روز پارس آباد به نظر میرسد از چند دیدگاه مناسبت این نامگذاری با روز شهرستان پارس آباد چندان قانع کننده و معقول به نظر نمیرسد.
با توجه به تقارن روز پارس آباد با هشتم دی ماه و نگاهی به تاریخ دراز و طویل شش هزار ساله مغان و فتوحات و جنگ های سرنوشت ساز تاریخی در این مناطق اهمیت نامگذاری این روز برای پارس آباد بیش از پیش احساس میشود.
اگر چه در روز هشتم دی ماه ۸۸ مردم با بصیرت پارس آباد با راهپیمایی در خیابانها تو دهنی محکمی به سران فتنه و سردمداران آنان زدند،اما واقعیت این است که روزهای التهاب آور تاریخی در سالهای ۸۸ و ۸۹ که نظام و انقلاب را در برهه تاریخی حساسی قرار داده بود،هر کدام این روزها نه برای پارس آباد بلکه برای تمام مردم شهرهای ایران به یادماندنی و دردناک است و در روزهای نهم و هشتم و حتی هفتم و ششم و پنجم دی ماه در هریک از شهرهای ایران کم و بیش راهپیمایی و تظاهراتی در محکومیت سران فتنه و اعیادی خارجی آنان بر پا گردید و مردم ایران بار دیگر وفاداری خود را به نظام و انقلاب و رهبر فرزانه به اثبات رساندند که اوج آن در روز نهم دی ماه بود که به قول فرمانده محترم سپاه ناحیه پارس آباد نهم دی یوم الله دیگری برای نظام و انقلاب به شمار میرود.لذا نامگذاری روز هشتم دی ماه بعنوان روز پارس اباد که بیشتر مناطق کشور شاهد حضور مردم در خیابانها در محکومیت سران فتنه بود،منطقی و معقول به نظر نمیرسد و شایسته نیست تا این روز مختص مردم شهرستان پارس آباد جلوه نماییم.
علی ایحال بعنوان یک شهروند پارس آباد درخواست تجدید نظر در نامگذاری این روز مهم و سرنوشت ساز را نموده و روزی متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم مردم شهرستان غیور و بابصیر پارس آباد پیشنهاد می نماییم تا همچون دیگر شهرهای استان و کشور نامگذاری در شان و منزلت شهرستان و مردم خونگرم پارس آباد و تقارن آن با رویدادهای تاریخی در این آب و خاک همچون روز تاجگذاری نادر شاه در اصلاندوز و قله اولتان و  دیگر مناسبت ها و وریدادهای تاریخی و سرنوشت ساز که در تاریخ این مرز و بوم کم نیست، را از این پس جشن گرفته و گرامی بداریم ؛ همچون روز اردبیل که چهارم مرداد را به عنوان روز بزرگداشت شیخ صفی الدین اردبیلی و روز اردبیل ؛ ششم مردادماه سالروز سفر مقام معظم رهبری به شهرستان گرمی به عنوان ‘روز گرمی و سوم شهریور ۱۳۲۰ بعنوان سالروز حماسه آفرینی مردم غیور بیله سوار در دفاع از مرزهای کشور در مقابل تجاور شوروی سابق نامگذاری و گرامی داشته میشود.

 رضا امیر پور :نویسنده و روزنامه نگار

نظرات بسته شده است.

969