تاريخ انتشار :جمعه ۵ شهریور ۸۹.::. ساعت : ۱۲:۴۵ ق.ظ
فاقددیدگاه

یک داستان آموزنده

یک پسر و دختر کوچولو داشتند با هم بازی میکردند. پسر کوچولو چند تا ماژیک رنگی داشت و دختر کوچولو چندتایی شیرینی با خودش داشت. پسر کوچولو به دختر کوچولو گفت من همه ماژیک هایم را بهت میدم؛ تو همه شیرینی هایت را به من بده. دختر کوچولو قبول کرد پسر کوچولو قشنگترین ماژیک رو یواشکی واسه خودش گذاشت توی جیبش و بقیه رو به دختر کوچولو داد. اما دختر کوچولو همون جوری که قول داده بود تمام شیرینیایش را به پسرک داد.

همون شب دختر کوچولو با ارامش تمام خوابیدو خوابش برد. ولی پسر کوچولو نمی توانست بخوابدچون به این فکر می کرد که همونطوری خودش بهترین ماژیک هایش را یواشکی پنهان کرده شاید دختر کوچولو هم مثل ان یه خورده از شیرینیهاشو قایم کرده و همه شیرینی ها را بهش نداده.

نتیجه اخلاقی داستان :

عذاب وجدان همیشه مال کسی است که صادق نیست

آرامش مال کسی است که صادق است

لذت دنیا مال کسی نیست که با یک آدم صادق زندگی می کند

آرامش دنیا مال اون کسی است که با وجدان صادق زندگی میکند

نظرات بسته شده است.

451