تاريخ انتشار :جمعه 2 ژوئن 17.::. ساعت : 12:33 ب.ظ
فاقدديدگاه

کشاورزان از آتش زدن کاه و کلش مزارع خودداری کنند

محمد خداپرست روز دوشنبه گفت: با توجه به آغاز برداشت محصولات کشاورزی از جمله گندم و جو در شهرستان های شمالی استان از جمله شهرستان پارس آباد و بیله سوار تعدادی از کشاورزان اقدام به سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی خود می‌کنند.
او گفت: این اقدام باعث از بین رفتن میکروارگانیسم‌های زنده خاک، مواد غذایی، کاهش حاصلخیزی و افزایش درصد فرسایش خاک شده و آلودگی هوا و محیط زیست را نیز به دنبال دارد.
به گزارش شهریمیز به نقل از ایرنا از روابط عمومی اداره کل فاظت محیط زیست اردبیل ، وی افزود: کشاورزان برای حفظ خاک ، تولید محصولات بیشتر و حفظ محیط‌ زیست باید از سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی خود به ویژه در محدوده شهری و سکونتگاه‌ ها جدا خودداری کنند.
وی از عموم شهروندان درخواست کرد موارد تخلف را با شماره ارتباطات مردمی ۱۵۴۰ و یا ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان ها در میان بگذارند.
هر سال بسیاری از کشاورزان استان اردبیل بعد از برداشت محصول کاه و کلش باقیمانده در مزارع خود را بر اساس باورهای غیرعلمی و به منظور تقویت خاک آتش می زنند.
در سال های اخیر دهها هکتار از مزارع گندم در شهرستان های بیله سوار ، پارس آباد و نیر شاهد آتش سوزی های گسترده بوده است.
خبرنگار: گیتی طالبی ** انتشار دهنده: سیفعلی موسی زاده
۶۰۱۸/۶۰۱۶

نظرات بسته شده است.

1503